mand

1. Standaard voorwaarden

Dit zijn de standaardvoorwaarden voor website ontwerp en ontwikkeling en gelden voor alle contracten en alle werkzaamheden die PoppedWeb ® voor haar klanten uitvoert.

2. Onze kosten en depositos

Een deposito van 50% van het totale bedrag dat in het kader van ons voorstel wordt betaald, komt direct in rekening wanneer u ons op de hoogte stelt van het websiteontwerp en ontwikkelingswerk. De overige 50% wordt verschuldigd wanneer het werk naar uw redelijke voldoening is afgerond, maar onder de voorwaarden van de "goedkeuring van werk" en "afwijzende werkzaamheden" clausules. Wij behouden ons het recht voor om geen werk te beginnen totdat de storting volledig is betaald.

De borg van 50% kan alleen gecrediteerd worden als we niet voldoen aan onze verplichtingen om het werk te leveren dat volgens de overeenkomst is vereist. De borg is niet te crediteren als het ontwikkelingswerk is gestart en als u het contract opzegt zonder dat dit een fout van ons is.

3. Aanlevering van meterialen

U moet alle benodigde materialen en informatie verstrekken om het werk te voltooien volgens een overeengekomen specificatie. Dergelijke materialen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, foto's, geschreven exemplaar, logo's en ander gedrukte materiaal. Wanneer er sprake is van vertraging bij het verstrekken van deze materialen aan ons, die tot een vertraging van de voltooiing van het werk leiden, hebben we het recht om al eerder afgesproken termijnen met een redelijke hoeveelheid te verlengen.

Wanneer u geen materiaal levert en dat de voortgang van het werk voorkomt, hebben wij het recht u te factureren voor een deel of een deel van het reeds voltooide werk.

4. Variaties

Wij bieden u graag de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp. Wij hebben echter het recht om het aantal ontwerpvoorstellen tot een bepaalde hoeveelheid te beperken en kunnen extra aanvullingen factureren als u een wijziging aan de originele ontwerpspecificatie doet.

Onze website ontwikkelingsfase is flexibel en maakt bepaalde variaties mogelijk aan de originele specificatie. Echter, wordt elke belangrijke afwijking van de specificatie in rekening gebracht tegen een tarief van €50,00 per uur.

5. Projectvertraging en klantaansprakelijkheid

Eventuele tijdframes of schattingen die wij geven zijn afhankelijk van uw volledige samenwerking en volledige en definitieve inhoud in de fotografie voor de werkpagina's. Tijdens de ontwikkeling is er een zekere hoeveelheid feedback nodig om vooruit te kunnen gaan naar de volgende fasen. Het is verplicht dat u een enkel contactpersoon benoemt en dagelijks ter beschikking wordt gesteld om het feedbackproces te bespoedigen.

6. Goedkeuring van het werk

Na afronding van het werk wordt u in kennis gesteld en krijgt u de kans om het te herzien. U moet ons binnen 7 dagen na kennisgeving schriftelijk op de hoogte stellen van onbevredigende punten. Elk van de werkzaamheden die niet binnen de 7-daagse beoordelingsperiode schriftelijk aan ons als onbevredigend zijn gerapporteerd, worden geacht te zijn goedgekeurd. Eenmaal goedgekeurd of geacht goedgekeurd, kan het werk niet worden afgewezen en wordt het contract geacht te zijn voltooid en wordt het 50% saldo van de projectprijs verschuldigd.

7. Afgekeurd werk

Als u ons werk binnen de 7-daagse beoordelingsperiode weigert of niet akkoord gaat met de daaropvolgende werkzaamheden die door ons zijn uitgevoerd om eventuele punten die niet zijn bevonden, te verhelpen en wij redelijk achten dat u onredelijk was geweest bij afwijzing van het werk , kunnen we ervoor kiezen om dit contract als een einde te behandelen en maatregelen te nemen om de betaling voor het voltooide werk te herstellen.

8. Betaling

Na afronding van de 7-daagse beoordelingsperiode, zullen wij u facturen voor het 50% saldo van het project.

9. Garantie door u over eigendom van intellectuele eigendomsrechten

U moet alle benodigde toestemmingen en autoriteiten verkrijgen met betrekking tot het gebruik van alle kopieën, grafische afbeeldingen, geregistreerde bedrijfslogo's, namen en merken of enig ander materiaal dat u aan ons verstrekt om op uw website of webapplicaties op te nemen.

U moet ons vrijwaren en ons onschadelijk houden tegen eventuele vorderingen of juridische handelingen die verband houden met de inhoud van uw website.

10. Licentie

Zodra u ons volledig betaald heeft voor ons werk, geven we u een licentie om de website en de bijbehorende software en inhoud ervan te gebruiken voor de website.

11. Zoekmachines

Wij garanderen geen specifieke positie in zoekmachine resultaten voor uw website. We verrichten basis optimalisatie van zoekmachines volgens de huidige beste praktijken.

12. Gevolgschade

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen lijden, die op een of andere manier kan worden toegeschreven aan eventuele vertraging bij uitvoering of afronding van ons contract.

13. Disclaimer

In de mate waarin de wet dit toelaat, zijn alle voorwaarden, garanties, verbintenissen, aanmoedigingen of vertegenwoordigingen, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins (behalve de uitdrukkelijke bepalingen van deze voorwaarden) op een of andere manier betrekking hebben op de diensten die wij aan je leveren uitgesloten zonder beperking van het bovenstaande, voor zover wettelijk toegestaan, is enige aansprakelijkheid van PoppedWeb ® onder elke term, voorwaarde, garantie of vertegenwoordiging die door de wet niet uitgesloten mag worden, wettelijk beperkt, bij onze keuze tot vervanging, hersteld of het opnieuw leveren van de diensten of de betaling van de kosten van de diensten die we werden aangegaan om uit te voeren.

14. Onderaanbesteding

Wij behouden ons het recht voor om alle diensten door derden uit te laten voeren die we voor u hebben overeengekomen, zoals wij het goed vinden.

15. Niet-openbaarmaking

Wij (en eventuele onderaannemers die wij betrekken) zijn het erover eens dat we op geen enkele wijze uw vertrouwelijke informatie aan derden zullen bekendmaken.

16. Extra kosten

U gaat akkoord met ons te vergoeden voor eventuele aangevraagde uitgaven die niet tot ons voorstel behoren, waaronder maar niet beperkt tot de aankoop van sjablonen, software van derden, voorraadfoto's, lettertypen, domeinnaamregistratie, web hosting of vergelijkbare kosten.

17. Backups

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van uw eigen back-ups met betrekking tot uw website en wij zijn niet aansprakelijk voor het herstellen van klantgegevens of klantenwebsites, behalve voor zover dat verlies van gegevens voortkomt uit een nalatige handeling of nalatigheid door ons.

18. Eigendom van domeinen en webhosting

Wij geven aan u uw account gegevens voor domeinnaamregistratie en / of web hosting die wij namens u hebben gekocht als u ons terugbetaalt voor eventuele kosten die we hebben gemaakt.

19. Regelgeving (wet)

De overeenkomst die wordt gevormd door deze voorwaarden en elk voorstel dat wordt uitgelegd hieruit wordt volgens en geregeld door de wetten van Nederland. U en PoppedWeb ® dienen voor de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in en van Nederland in verband met elk geschil dat voortvloeit uit deze voorwaarden of in verband met de diensten die wij voor u uitvoeren.

20. Cross compatibiliteit van de browser

Door de huidige versies van goed ondersteunde content management systemen zoals "CS-Cart" te gebruiken, trachten we ervoor te zorgen dat de websites die we maken, compatibel zijn met alle huidige moderne browsers, zoals de meest recente versies van Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari. Uitwisselingen van derden, waar deze worden gebruikt, hebben mogelijk niet dezelfde ondersteuning voor alle browsers. In voorkomend geval zullen wij alternatieve extensies vervangen of andere oplossingen implementeren, op een beste inspanningsbasis, wanneer er incompatibiliteit wordt gevonden.

21. E-commerce

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten met betrekking tot e-commerce en, in de mate waarin de wet dit toelaat, zal PoppedWeb ® en zijn onderaannemers schadeloos stellen, beschermen en verdedigen en vrijwaren tegen enige aanspraak, straf, belasting, tariefverlies of schade voortvloeien uit het gebruik van uw elektronische handel via internet of via uw klanten.

Neem contact met ons op over het privacybeleid

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via info@poppedweb.com.